“Zušu Villa” lietošanas noteikumi

Cienījamie Viesi! 

Lai Jūsu palikšana brīvdienu mājā “Zušu Villa” (tālāk tekstā ZV) būtu daudz patīkamāka un saprotamāka, vēlamies sniegt informāciju, kura varētu būt Jums noderīga:

-adrese: “ZUŠI”, Bērzciems, Engures pagasts, Tukuma novads, LV 3113

– internets WiFi: ZusuKlēts (parole zususeta.lv)

– saimnieku tel. Nr.: +371 29130223 (IVO)

+371 25414767(ANETE)

PAPILDUS IESPĒJAS:

-restorāns “CAFE VIZBUĻI”:

Nr.:+371 2942934(MĀRCIS)

-vietējās delikateses (ēdiens):

Nr:+371 26676283(IVETA)

Ārkārtas situācijas Nr.:

Nr.: 112 (policija, ugunsgrēks, ātrā palīdzība)

Signalizācijas un ieejas/aizslēgšanas kods: katram apartamentam unikāls un tiks iedots pirms iebraukšanas

Būtiskie ZV tiešās rezervācijas noteikumi:

 1. Veicot ZV rezervāciju tieši no saimnieka (host), jums ir iespēja iegūt nepastarpinātu izmaksu aprēķinu bez komisijas maksām;
 2. Izmitināšanas maksā ietilpst naktsmītnes īre, kura paredz mitināties līdz 6 personām kā arī vienreizēja maksa par gala tīrīšanu. Lielākam personu skaitam (līdz 2 pers.) tiek piemērota papildus maksa. Par šo lūdzam savlaicīgi brīdināt!
 3. Lai rezervācija tiktu apstiprināta, jums saskaņā ar izrakstīto rēķinu jāveic drošības naudas maksājums 150,-EUR apmērā, kurš kalpos kā nodrošinājums rezervācijai un iespējamo nodarīto zaudējumu un citu neparedzētu izmaksu segšanai. Drošības nauda tiek atmaksāta uz jūsu norādīto bankas kontu 5 darba dienu laikā no ZV atbrīvošanas pēc viesošanās.
 4. Ŗēķina par naktsmītni apmaksa jāveic atbilstoši rezervācijas portāla noteikumiem, taču ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms ierašanās. Tā neveikšanas gadījumā, drošības naudu zaudēsiet un rezervācija tiks atcelta!
 5. Visi rēķini tiek izrakstīti un nosūtīti elektroniski un norēķinu veids ir bezskaidras naudas aprite. Veicot drošības naudas samaksu, jūs apstipriniet, ka ZV lietošanas noteikumi ir zināmi, tie tiks ievēroti un piekrītat personas datu apstrādei, kura var tik veikta tikai viesu izmitināšanas nodrošināšanai un pakalpojuma sniegšanai.

Būtiskie ZV lietošanas noteikumi:

 1. Ja esiet saņēmuši brīvdienu mājas “Zušu Villa” atslēgas, drošības kodu un iekļuvuši mājā, tas nozīmē, ka esiet pilntiesīgi uz apmaksāto laiku izmantot brīvdienu māju kā naktsmītni, atpūtas vai darba vidi, un pavadīt savas dzīves labākās dienas, uzņemt enerģiju, pilnveidot sevi, izbaudīt piejūras ciema būrvību un dabas doto spēku;
 2. Telpās un ārpus tām jūs droši variet lietot tajā esošo iekārtojumu, aprīkojumu, instalācijas un inventāru, ievērojot to lietošanas nozīmi, bez papildus samaksas. Gadījumā, ja kaut kas jauši vai nejauši tiek sabojāts vai saplēsts, atbilstoši gaidam pilnu zaudējumu kompensāciju. Lūdzam pēc ierašanās 2 h laikā piefiksēt un informēt saimnieku, ja ir konstatēti kādi telpu un aprīkojuma defekti un bojājumi. Vēlāk pretenzijas netiks pieņemtas.
 3. Komunālie pakalpojumi: ūdensapgāde, elektroapgāde, apkure, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana ir pieejama 24/7 un iekļauta cenā. Bet iejaukšanās komunkāciju darbības ekspluatācijā ir pieļaujama tikai ar saimnieka (host) ziņu un atļauju.
 4. Patērējamas lietas (malka, grillogles, aizdedzinošais sķidrums, sadzīves ķīmija u.c.) variet lietot un izmantot, bet, dodoties prom, tās ir jātjauno saņemtā apjomā.
 5. Zušu sētā ir pieejama arī sauna (pirts). Lūgums saunā uzstādīt tādu temperatūru (ieteicams līdz + 90 C) un karsēšanās laiku (ieteicams līdz 1 h), lai neapgrūtinātu savu veselību ar pārkaršanu. Pēc pirts lietošanas lūgums izslēgt saunu, lai veltīgi netērētu energoresursus, kā arī izvedīnāt telpas, lai mitrums nebojātu ēku. Saunā aizliegts ienest un lietot alkoholu, mitruma līmeni iespējams paaugstināt, uzlejot uz akmeņiem ūdeni (bez aromatizētājiem), pēršanās ar pirts slotiņām (lapu, skujeņu u.c.), kuras atstāj neatgriezenisku ietekmi uz koka izstrādājumiem, nav pieļaujama, lūgums uz lāvas lietot pirts dvieļus.
 6. Mēs škirojam atkritumus: stikla tara, plastmasa un bioloģiskie atkritumi tiek dalīti un novietoti atseviški saimnieka norādītājās vietās. Braucot prom, atkritumi tiek nogādāti noteiktajās utilizācijas vietās Bērzciemā.
 7. Dodoties prom, telpas un teritorija, inventārs un aprīkojums ir jāatstāj tām paredzētajās vietās, tīras, sakoptas un ne sliktākā stāvoklī, kā saņemtas, pieļaujot saprātīgu nolietošanos pakāpi. Āra grilla izmantošanas gadījumā, lūgums to atstāt tīru un labā lietošanas kārtībā citām personām. Papildus samaksa par āra grilla tīrīšanu – 20 EUR.
 8. Kas netiek pieļauts ZV: smēķēšana telpās, ballītes, dzīvnieku izmitināšana, trokšnošana pēc 23.00, nepiedienīga uzvedība, inventāra bojāšana. Par šī noteikuma neievērošanu, kā arī par to, ka netiek atstātas telpas pienācīgā kārtībā vai tiek pārkāpts kāds cits būtiskais ZV lietošanas noteikums, Viesim jārēķinās ar papildus maksu -100 EUR par katru gadījumu.
 9. Saudzējam sevi! Saudzējam apkārtējo vidi! Saudzējam dabu! Mēs esam tā sastāvdaļa!

Novēlu mūsu Viesiem izbaudīt palikšanu mūsu brīvdienu mājā! Ceram, ka mūsu ieguldījums nesīs jums mieru, prieku, un laimi!

Ar cieņu,

SIA “ZUŠU SĒTA”